Blogg

Hitta enkla jobb i Malmö

5 jan 2018

Malmö är en av Sveriges största städer och har en varierad arbetsmarknad. I staden samsas alltifrån jurister, IT-tekniker, lokalvårdare och servitörer om arbetsplatserna. Många talar just nu om de enkla jobben, som är ett sätt för unga och andra grupper, som normalt har svårt på arbetsmarknaden, att komma i sysselsättning. Även om de enkla jobben kanske inte är lika många som en del önskar, finns det fortfarande många yrken som kräver relativt kort utbildning (eller ingen alls) för att kunna praktiseras.

Till exempel:

1. Hemstädare

Den som vill arbeta med hemstädning i Malmö bör ha god chans att få en anställning. Enligt Arbetsförmedlingen är konkurrensen om jobben som städare liten i hela Skåne län. Just i Malmö är det lite lättare än i vissa andra delar av Skåne. Vill man arbeta med hemstädning har man större chanser att kunna göra det i Malmö än i kommuner som Landskrona och Helsingborg, till exempel. I Malmö bedöms konkurrensen vara ”mycket liten”, men i Landskrona och Helsingborg bedöms den vara ”liten”. Således bör det vara relativt enkelt att hitta jobb som innefattar hemstädning även i dessa delar av Skåne. Dock utgår statistiken inte bara från hemstädning, utan även exempelvis kontors- och trappstädning. Läs mer här om du vill veta mer.

2. Telefonförsäljare

Yrket som telefonförsäljare är en god väg för många in i arbetsmarknaden. I många fall ställs inga krav på varken utbildning eller erfarenhet. För många är det inte bara en väg in, utan också en början på en livslång karriär. Är man duktig som säljare har man i många fall goda möjligheter till en bra lön. Om man inte presterar bra finns dock risken att man inte tjänar särskilt bra alls. Det beror på hur villkoren ser ut, något som givetvis skiljer sig från företag till företag. Om man tror att man kan sälja riktigt bra kan det vara lönt att ta ett jobb där grundlönen är låg, men provisionen är hög. Det här ger mindre trygghet men också möjlighet till en större summa i lönekuvertet. På arbetsplatser där grundlönen är hög finns det mer utrymme för att bättre klara av perioder där försäljningen går dåligt, men inte heller lika bra möjligheter att tjäna stora pengar.

3. Mötesbokare

Något som till viss del liknar jobbet som telefonförsäljare, är mötesbokare. Skillnaden är, precis som namnet avslöjar, att man bokar möten istället för att sälja en produkt över telefonen. Det här är också i många fall en bra väg att få arbetslivserfarenhet för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vanligtvis ställs inga krav på erfarenhet eller utbildning, utan det är hur du presterar som avgör din framgång som mötesbokare.

Exempel på tjänster i Lund

11 sep 2017

Lund är en förhållandevis stor stad med sina nästan 90 000 invånare. Jämfört med närliggande Malmö kan den dock upplevas ganska liten. Närheten till Malmö gör just att många av firmorna som är baserade där även utför jobb i Lund. Trots det finns ändå ett gediget utbud av firmor i Lund att anlita vid behov. Till exempel finns här flera firmor inom VVS, måleri och städning.

VVS

I Lund finns flera firmor inom VVS representerade. För att hitta dessa räcker det ofta med att använda sökfunktionen på en stor karttjänst eller helt enkelt gå genom en sökmotor på nätet. Som boende i Lund känner du dock säkerligen någon som har god kontakt ed en VVS-firma. Anlitar man en firma i det här slaget kan det alltid kännas tryggt att gå via någon man känner.

Lund är någorlunda tätbefolkat vilket gör att ett stort utbud av tjänster samlas på ett ganska litet ställe. Om du behöver anlita någon inom VVS och bor förhållandevis centralt i Lund, kan du räkna med att firman inte behöver åka alltför långt för att komma hem till dig. Korta resvägar är i stort önskvärt av både firma och kund. Du slipper betala för dyra resekostnader, samtidigt som firman får mer tid över till andra kunder. Här kan vi tipsa om detta VVS-företag: www.vvslund.biz

Målare

Även målare finns det gott om i Lund. Många av de målare som är verksamma här utför även jobb i närliggande kommuner och städer, såsom Malmö och Trelleborg till exempel. Då Skåne överlag är ganska tätbefolkat kan det löna sig att även titta på firmor i grannkommunerna. En stor del i att få ett så bra pris som möjligt när man anlitar tjänster, är att ta in offerter från flera olika firmor. Om du då även tar in offerter från firmor i närliggande kommuner – inte bara i Lund – få du ett större underlag av priser att jämföra. Dessa kan sedan ställas mot varandra för att försöka få till en så bra affär som möjligt.

Städning

Invånarna i Lund må inte vara lika flitiga brukare av rut-avdraget som Stockholmare, men här finns ändå ett gediget utbud av städfirmor att välja mellan. I likhet med både målare och VVS är många av städfirmorna baserade utanför Lund, men gör jobb där ändå.

Det är såklart inte bara privatkunder som anlitar städföretag här. Här finns även en rad olika företag och kontor som behöver anlita städhjälp för att hålla arbetsplatsen fräsch. Som boende i Lund, eller om du bara jobbar här, finns en del att välja mellan när det kommer till städning.

Säkra ditt hus i Malmö med nya garageportar

1 jun 2017

Att man över Sverige under senare år kunnat se att antalet inbrott ökat markant har en logiskt förklaring. Detta i form av att brottet i sig är väldigt lågprioriterat av polisen och att dessa inte heller har några större resurser att lägga på detta brott – vare sig för att förebygga eller för att lösa det.

Baserat på detta så riskerar man som tjuv inte speciellt mycket om man genomföra ett inbrott och för att överhuvudtaget åka fast så krävs det i många fall att man blir tagen på bar gärning. Det finns nämligen oroväckande rapporter om där villaägare installerat övervakningskameror och med hjälp av dessa lyckats fånga tjuven på bild – men där utredningen trots detta klara bevis ändå lagts ner. Helt på grund av bristande resurser från polisens sida. Där har vi således ett problem för hela samhället i stort och så länge detta inte löses så finns det bara en sal för husägare att göra: skydda sig själv och sin egendom.

Här menar vi naturligtvis inte att man ska beväpna sig, starta ett medborgargarde eller på något annat sätt ge sig in i eventuella våldsamheter – vi menar att man ska göra sitt hus säkrare. Detta blir extra nödvändigt om man ser till de större städerna i Sverige där inbrotten sker mer frekvent än vad fallet är i mindre och om man äger sitt hus i exempelvis Malmö så blir skyddet och behovet av att säkra sitt hus än viktigare.

Men – hur gör man då för att få ett säkrare hus i Malmö? Jo, man kollar vilka områden på huset där tjuven ofta försöker ta sig in och här finns det några som skiljer sig från mängden och som man således ska fokusera på att stärka upp. Vilka? Vi räknar upp dessa nedan:

  • En väldigt bortglömd punkt på ett hus är garageportar och lättheten som finns för en tjuv att forcera sådana. Äldre garageportar är ofta den självklara vägen in och här måste man som husägare verkligen överväga ett byte. Dagens garageportar är nästintill omöjliga att bryta sig igenom och kostnaden för dessa garageportar är inte alls så hög som många tror. Utöver det rent säkerhetsmässiga så kan man som husägare även motivera ett byte av garageportar med att man sparar energi – man hindrar kall luft för att komma in och vice versa; ett vanligt problem med gamla garageportar – och att man således får en lägre räkning. Primärt dock – bättre säkerhet.
  • Fönster. Byt ut fönstren i Malmö helt eller se till att skaffa lämpliga lås på de befintliga. Gamla fönster är lätta att ”pilla” upp och här tjänar man mycket på att byta eller se över mekaniken på de som finns monterade.
  • Dörren. Byt till säkerhetsdörrar och unna dig den investeringen. Det finns en anledning till att dessa dörrar har just prefixet – säkerhet – och detta för att de verkligen fungerar och är omöjliga att bryta upp.

Så hittar du rätt företag inom VVS i Malmö

15 dec 2016

Det finns många områden där du kan komma i kontakt med VVS och vara i behov att anlita ett företag inom denna bransch. VVS (värme, ventilation och sanitet) är nämligen områden där man, allt som oftast, behöver hjälp. Det kan här handla om att du är i behov att att installera en tvätt- eller diskmaskin, det kan handla om att du vill installera en värmepump för frånluft i ditt hus i malmö och och det kan likväl handla om att du är i behov att rengöra rör- och ledningar på insidan av huset genom en så kallad stamspolning. Samtliga dessa exempel kräver hjälp från ett företag inom VVS.

Vi nämnde Malmö som stad och det gjorde vi inte av någon slump. I en större stad så finns det högre konkurrens mellan företag inom VVS och detta både på gott och ont. Vi tar det goda först och säger att du vill ha hjälp med att dra nytt avlopp och nytt vatten till ditt hus. De fördelar du har här gäller nästan uteslutande priset. Tack vare konkurrensen så kan du A) kontakta flera företag som erbjuder sina tjänster inom VVS i Malmö. B) ställa de offerter du får in mot varandra och C) välja den billigaste firman för att dra ditt vatten och ditt avlopp.

Så lätt är det dock inte. Tyvärr. För; då det kommer till ett så känsligt område som VVS och vatten i synnerhet så måste man sätta kvalitet i första rummet. Du vill, kort och gott, inte riskera att jobbet blir så undermåligt utfört att det i framtiden kan uppkomma vattenskador i huset. Därför så kan du heller inte följa schemat ovan till punkt och pricka; nej – du måste addera vissa saker innan du skriver på ett avtal. Vi visar dig hur du ska bära dig åt för att även säkerställa att kvalitet finns med i bilden och hos det företag du anlitar i Malmö:

  • Ring tidigare kunder: det är ett bra sätt att se över kvaliteten; hör dig för hur de upplevt jobbet, bemötandet samt om det kommit några problem i efterhand. Ju längre tillbaka i tiden du kan gå i referensväg – desto bättre är det, en vattenskada visar sig sällan direkt.
  • Certifikat: har samtliga anställda certifikat och behörighet för att jobba med VVS? Kolla detta och var även noggrann med att sådana visas upp då de anställda kommer hem till dig i Malmö.
  • Medlem i VVS Företagen? Det här är en branschorganisation som finns där som ytterligare en kvalitetsstämpel för oss konsumenter. Är det företag du funderar på att anlita i Malmö medlemmar? Ja, då kan du också vara trygg med att du får ett korrekt jobb utfört.
  • Vidare? Se till att få garanti på jobbet, se över vilka försäkringar som företaget jobbar mot samt betala aldrig i förskott. Säg till i förväg om du vill använda ditt rot-avdrag (och kolla på Skatteverkets hemsida huruvida du är berättigad till detta innan).

Värmepumpar ger bättre energi

31 okt 2016

Det finns ett bra sätt att som husägare komma till bukt med en hög levnadskostnad och detta genom att se över vilken typ av energibrunn man har till huset. Det troliga är att man betalar för mycket i förhållande till vad man får för sina pengar. Kort och gott; äger du ett hus i Malmö där du betalar väldigt mycket pengar för energi och upptäcker att ni har fjärrvärme så finns det alla anledning att överväga ett byte. Till vad? Ja, vad finns det för förutsättningar, är nästa fråga.

Lösningen är nämligen värmepumpar, men vilken typ av sådan som passar bäst för just ditt hus i Malmö är något som måste avgöras av hur naturen ser ut i området. Gällande värmepumpar så finns det sådana för satt ta tillvara på energi från berggrunden, från sjövärme, från frånluft och från jorden – det hela handlar alltså primärt om att hitta värmepumpar som passar för varje typ av hus och område. Vi kan här säga att du kontaktar en återförsäljare av värmepumpar i Malmö, låter denne genomföra en geoteknisk undersökning där han efter avslutad sejour konstaterar att bergvärme är den bästa lösningen för dig.

Här har du tur – men du har en initial otur också. Detta kan förklaras av att just bergvärme är den dyraste energibrunnen att förse ett hus med; man måste borra – något som står för lejonparten av kostnaden – man måste gräva, återställa marken igen och man måste välja värmepump samt få denna installerad och anpassad efter sitt hus. Här kan du räkna med minst 100 000 kronor. En hög summa som du dock kan börja räkna av på direkt då bergvärme kommer att kunna sänka din årliga energiräkning med upp till 80 %.

Värmepumpar för andra källor är inte lika dyra – men de ger en liknande effekt och sänker kostnaden rejält i förhållande till vad du i dagsläget betalar.

Välj en obunden återförsäljare av värmepumpar

Oavsett vilken energibrunn du får presenterad som ditt bästa alternativ i Malmö så finns det en annan sak som vi måste trycka på gällande värmepumpar: välj en återförsäljare som är obunden och som inte jobbar mot ett specifikt märke.

Det viktiga är att din värmepump är anpassad efter ditt hus och förutsättningarna där – inte vad som står skrivet på den. Ibland så kan en värmepump från ett större, mer etablerat märke vara bäst, men i vissa fall så kan en annan – lite billigare – vara betydligt bättre. En obunden och neutral återförsäljare är att föredra.

Läs mer här: www.värmepumparmalmö.nu.

 

Anlita en redovisningsbyrå och slipp krånglet

19 okt 2016

Det finns en tydlig paradox i vårt svenska system, en paradox som många mindre företag stött på. Detta i form av att Sverige och vår regering – oavsett vilket block som har makten – uppmuntrar det egna företagandet och hela tiden påpekar vikten av detta. I varje valrörelse så trycker partierna på detta – man använder sig av exempel där mindre företag startat i Sverige och därefter tagit steg mot en mer global verksamhet som alla känner igen.

Gärna med en retorisk fråga till åhörarna: är du näste ingvar Kamprad, är det du som startar nästa H&M och är det du som kommer att vara VD för nästa Spotify? Frågor som går hem och som verkligen fungerar som tändvätska för de som när en dröm av att driva en egen firma och göra sig oberoende från en arbetsgivare.

Paradoxen då? Jo, att det är svårt att driva ett företag i Sverige och att svårigheten uteslutande handlar om att regler och lagar är för krångliga. I kombination med en hög straffskala vid fusk – medvetet sådant eller slarv spelar ingen roll – gör ett eget företagande svårt och många goda ideér har stannat på grund av detta. Sverige klappar – kort sagt – med den ena handen och håller en piska i den andra.

En redovisningsbyrå är livsviktig för många

Dock – och detta är räddningen för många – det finns hjälp att ta och det är också det som vi rekommenderar. En mindre firma i exempelvis Malmö kan komma undan den svåra och tidkrävande processen som ligger att hålla koll på skatt, på moms, på utbetalningar, på fakturor, på lönehantering och på bokslut och man kan göra det genom att anlita en redovisningsbyrå.

En redovisningsbyrå är ofta den bästa vägen att gå; man får en trygghet, man vet att allt sker korrekt och – framförallt – man ger sitt företag chansen att nå sin fulla potential.

Kostnaden för en redovisningsbyrå ska i det sammanhanget ses som en ren investering. Ett företag i Malmö köper sig trygghet, man köper sig tid och man köper sig en långsiktig partner i sin redovisningsbyrå, en partner som dessutom kan komma med värdefulla tips som kan leda till en ökad omsättning.

I dagsläget så finns det lite för stora risker, det är ett lite för djupt vatten att simma i för företagare i Sverige och att använda sig av en livboj i form av en redovisningsbyrå ska ses som en absolut nödvändighet. Först då kan man räcka upp handen på frågan om huruvida man är nästa Ingvar Kamprad eller ej.