Anlita en redovisningsbyrå och slipp krånglet

Det finns en tydlig paradox i vårt svenska system, en paradox som många mindre företag stött på. Detta i form av att Sverige och vår regering – oavsett vilket block som har makten – uppmuntrar det egna företagandet och hela tiden påpekar vikten av detta. I varje valrörelse så trycker partierna på detta – man använder sig av exempel där mindre företag startat i Sverige och därefter tagit steg mot en mer global verksamhet som alla känner igen.

Gärna med en retorisk fråga till åhörarna: är du näste ingvar Kamprad, är det du som startar nästa H&M och är det du som kommer att vara VD för nästa Spotify? Frågor som går hem och som verkligen fungerar som tändvätska för de som när en dröm av att driva en egen firma och göra sig oberoende från en arbetsgivare.

Paradoxen då? Jo, att det är svårt att driva ett företag i Sverige och att svårigheten uteslutande handlar om att regler och lagar är för krångliga. I kombination med en hög straffskala vid fusk – medvetet sådant eller slarv spelar ingen roll – gör ett eget företagande svårt och många goda ideér har stannat på grund av detta. Sverige klappar – kort sagt – med den ena handen och håller en piska i den andra.

En redovisningsbyrå är livsviktig för många

Dock – och detta är räddningen för många – det finns hjälp att ta och det är också det som vi rekommenderar. En mindre firma i exempelvis Malmö kan komma undan den svåra och tidkrävande processen som ligger att hålla koll på skatt, på moms, på utbetalningar, på fakturor, på lönehantering och på bokslut och man kan göra det genom att anlita en redovisningsbyrå.

En redovisningsbyrå är ofta den bästa vägen att gå; man får en trygghet, man vet att allt sker korrekt och – framförallt – man ger sitt företag chansen att nå sin fulla potential.

Kostnaden för en redovisningsbyrå ska i det sammanhanget ses som en ren investering. Ett företag i Malmö köper sig trygghet, man köper sig tid och man köper sig en långsiktig partner i sin redovisningsbyrå, en partner som dessutom kan komma med värdefulla tips som kan leda till en ökad omsättning.

I dagsläget så finns det lite för stora risker, det är ett lite för djupt vatten att simma i för företagare i Sverige och att använda sig av en livboj i form av en redovisningsbyrå ska ses som en absolut nödvändighet. Först då kan man räcka upp handen på frågan om huruvida man är nästa Ingvar Kamprad eller ej.

19 Oct 2016