Elektriker – ett framtidsjobb i södra Sverige

Arbetsförmedlingen gör löpande prognoser kring vilkaeletriker, elektricitet yrken som är ”framtidsyrken”. Med andra ord yrken där det kommer vara brist på utbildad personal och där det alltså är lätt att få jobb. I mitten av 2018 skrev lokaltidningen Halmstad.se om framtiden i just Halmstad. Överlag förväntades framtidsyrkena hittas inom vård, IT och byggnation. Inte helt oväntat då de tre områdena länge varit bristyrken i Malmö, Halmstad och andra orter i de södra delarna av Sverige-

På listan över de branscher där ”stor brist på arbetskraft” beräknades uppstå fanns bland annat elektriker, fordonsförare, fordonsmekaniker och byggarbetare.

Kräver oftast utbildning

Många av de yrken där efterfrågan är som störst kräver eftergymnasial utbildning. Här kan exempelvis sjuksköterska och ingenjör nämnas. Detta gör även att det inte är helt lätt att få ut mer folk inom en specifik bransch. Även om fler platser skulle skapas på högskolan och fler skulle utbildas så tar det ändå flera år innan de kommer ut på arbetsmarknaden.

Med elektriker krävs däremot inte högskoleutbildning. Däremot finns krav på att man genomfört elektrikerutbildningen på gymnasiet alternativt läst den på privatskola eller Yrkesvux. Efter gymnasieutbildningen väntar däremot en lärlingsperiod under vilken man får lön samtidigt som de sista utbildningsåren genomförs.

Vägar till elektrikerutbildning

De som inte läst till elektriker på gymnasiet kan göra detta via exempelvis Teknikutbildarna, vilket är en av Sveriges största utbildningsföretag med denna inriktning. Finansiering av utbildningen kan ske på flera sätt.

Du kan betala hela utbildningen själv. Det kostar visserligen en del men är samtidigt ett ”säkert kort” för att sedan bli eftertraktad som elektriker. Detta med tanke på framtidsutsikten inom branschen.

Det andra alternativet är att du idag jobbar på ett företag som söker elektriker men inte hittar tillräckligt kompetent personal. I detta fall händer det att de betalar utbildningen till de i personalen som vill bli fördjupa sig och bli elektriker.

Tredje alternativet är att arbetsförmedlingen betalar utbildningen. Detta kan ske i kommuner där man anser att bristen på elektriker är så stor att man är beredd att betala utbildningar till ett par personer per år. Detta för att få dem i arbete och möta behovet på arbetsmarknaden.

Fjärde alternativet är att kommunen beviljat dig att genomföra yrkesvux. De kan därmed godkänna en ansökan trots att utbildningen sker i en annan stad. För att man ska kunna få CSN-bidrag krävs det även att hemkommunen godkänt denna utbildning.

Så hittar du din utbildning

Börja alltid med att prata med arbetsförmedlingen i Halmstad för att diskutera olika lösningar. De kan ofta vara behjälpliga med ytterligare kontakter för att du ska hitta rätt utbildning och finansieringslösning. Detta oavsett om utbildningen genomförs i Halmstad eller i en annan kommun.

Mer info om elektrikeryrket. 

2 Apr 2019