Hitta enkla jobb i Malmö

Malmö är en av Sveriges största städer och har en varierad arbetsmarknad. I staden samsas alltifrån jurister, IT-tekniker, lokalvårdare och servitörer om arbetsplatserna. Många talar just nu om de enkla jobben, som är ett sätt för unga och andra grupper, som normalt har svårt på arbetsmarknaden, att komma i sysselsättning. Även om de enkla jobben kanske inte är lika många som en del önskar, finns det fortfarande många yrken som kräver relativt kort utbildning (eller ingen alls) för att kunna praktiseras.

Till exempel:

1. Hemstädare

Den som vill arbeta med hemstädning i Malmö bör ha god chans att få en anställning. Enligt Arbetsförmedlingen är konkurrensen om jobben som städare liten i hela Skåne län. Just i Malmö är det lite lättare än i vissa andra delar av Skåne. Vill man arbeta med hemstädning har man större chanser att kunna göra det i Malmö än i kommuner som Landskrona och Helsingborg, till exempel. I Malmö bedöms konkurrensen vara ”mycket liten”, men i Landskrona och Helsingborg bedöms den vara ”liten”. Således bör det vara relativt enkelt att hitta jobb som innefattar hemstädning även i dessa delar av Skåne. Dock utgår statistiken inte bara från hemstädning, utan även exempelvis kontors- och trappstädning. Läs mer här om du vill veta mer.

2. Telefonförsäljare

Yrket som telefonförsäljare är en god väg för många in i arbetsmarknaden. I många fall ställs inga krav på varken utbildning eller erfarenhet. För många är det inte bara en väg in, utan också en början på en livslång karriär. Är man duktig som säljare har man i många fall goda möjligheter till en bra lön. Om man inte presterar bra finns dock risken att man inte tjänar särskilt bra alls. Det beror på hur villkoren ser ut, något som givetvis skiljer sig från företag till företag. Om man tror att man kan sälja riktigt bra kan det vara lönt att ta ett jobb där grundlönen är låg, men provisionen är hög. Det här ger mindre trygghet men också möjlighet till en större summa i lönekuvertet. På arbetsplatser där grundlönen är hög finns det mer utrymme för att bättre klara av perioder där försäljningen går dåligt, men inte heller lika bra möjligheter att tjäna stora pengar.

3. Mötesbokare

Något som till viss del liknar jobbet som telefonförsäljare, är mötesbokare. Skillnaden är, precis som namnet avslöjar, att man bokar möten istället för att sälja en produkt över telefonen. Det här är också i många fall en bra väg att få arbetslivserfarenhet för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vanligtvis ställs inga krav på erfarenhet eller utbildning, utan det är hur du presterar som avgör din framgång som mötesbokare.

5 Jan 2018