Respektera varandra efter skilsmässan

En förutsättning för att kunna hantera efterbörden av en skilsmässa är att kunna visa respekt för varandra. Det vill säga, även om man kommit underfund med att ett fortsatt liv - av någon anledning - är omöjligt så måste man kunna se varandra i ögonen, respektera varandra och mötas halva på halva vägen. Detta gäller speciellt om skilsmässan omfattar barn. Ett gift par som skiljer sig kommer per automatik att ha fortsatt gemensam vårdnad om barnen.

Det innebär att man tillsammans tar ansvar, fattar avgörande beslut å barnets vägnar, ser till att ekonomisk försörjning finns, att barnet har kläder, mat och tak över huvudet samt tillgång till det viktigaste: kärlek.

Skillnaden blir att barnet har två stycken hem istället för ett och gällande boendefrågan så handlar det inte om en direkt delning a`50/50 (om man inte vill) utan det handlar om att komma överens om hur länge barnet i fråga ska bo hos respektive förälder. Det kan innebära en helg i månaden hos pappa, det kan handla om varannan helg hos mamma och så vidare - lösningen är helt upp till de separerade att komma överens om.

Varför sker en vårdnadstvist?

Något som tyvärr inte alla klarar av. Tyvärr, säger vi med barnen i åtanke. För om det går så långt som till en vårdnadstvist så är de primärt barnen som kommer att drabbas. Om den ena föräldern stämmer den andre i syfte att få ensam vårdnad och den andre - som så ofta sker - motsätter sig detta så har man inlett en vårdnadstvist.

Många tänker direkt att en vårdnadstvist kommer av någon specifikt skäl - våld i hemmet, missbruk, kriminalitet, incest - och att det enbart är en process som drabbar “trasiga” hem och familjer. Så är inte fallet.

Faktum är att många vårdnadstvister kommer av en enkel anledning: att föräldrarna inte kommer överens. Samarbetsproblem brukar anges som skäl och det är ett relativt luddigt - och brett - begrepp som kan handla om allt från att hämtning- och lämning inte fungerar, att den ena föräldern inte svarar i telefonen eller att man, rent allmänt, försöker jävlas och sabotera.

En långväga flytt kan leda till en vårdnadstvist

En annan anledning till varför en vårdnadstvist kan se sin början handlar om att livet tar andra vägar än vad man trott.

Ett exempel: vad händer om du bor i Stockholm, är skild och har två barn och får ett erbjudande om ett jobb nere i Malmö? En chans som du alltid drömt om - men som du trott sprungit dig förbi? Tar du jobbet, ditt pick och pack och drar tillsammans med barnen för att flytta in i en bostad i Malmö?

Det är, i så fall, en sak som definitivt kan leda till en infekterad vårdnadstvist och, förmodligen, också ett beslut från rätten som inte är till din fördel. I ett sådant läge så blir vikten av kommunikation extremt viktig. Du måste även vara medveten om att barnen också har en talan vid en vårdnadstvist. Ju äldre barn, desto tyngre väger orden som kommer ur deras munnar.

Barnens åsikter och önskemål räknas också

Om era barn är lite äldre så är det kanske ingen god idé att rycka upp dem från skola, från kompisar och från den stad de kallar hemma. Du kanske får acceptera att du får dra det kortaste strået i detta och att barnen kanske kommer till dig i Malmö under någon/några helger i månaden medan de “på riktigt” bor hos den andra föräldern.

Undvik den situationen och ta gärna professionell hjälp för vägledning och medling (om så krävs) mellan dig och din forne partner. Om en vårdnadstvist skulle inledas så kommer ni att erbjudas samarbetssamtal. Dessa brukar ha en hög uppklarningsprocent och de handlar om det vi hela tiden tryckt på här: att kommunicera, visa varandra respekt och mötas upp längs halva vägen.

Läs mer om vårdnad och vårdnadstvister på denna sida.

1 Jun 2018