Säkra ditt hus i Malmö med nya garageportar

Att man över Sverige under senare år kunnat se att antalet inbrott ökat markant har en logiskt förklaring. Detta i form av att brottet i sig är väldigt lågprioriterat av polisen och att dessa inte heller har några större resurser att lägga på detta brott – vare sig för att förebygga eller för att lösa det.

Baserat på detta så riskerar man som tjuv inte speciellt mycket om man genomföra ett inbrott och för att överhuvudtaget åka fast så krävs det i många fall att man blir tagen på bar gärning. Det finns nämligen oroväckande rapporter om där villaägare installerat övervakningskameror och med hjälp av dessa lyckats fånga tjuven på bild – men där utredningen trots detta klara bevis ändå lagts ner. Helt på grund av bristande resurser från polisens sida. Där har vi således ett problem för hela samhället i stort och så länge detta inte löses så finns det bara en sal för husägare att göra: skydda sig själv och sin egendom.

Här menar vi naturligtvis inte att man ska beväpna sig, starta ett medborgargarde eller på något annat sätt ge sig in i eventuella våldsamheter – vi menar att man ska göra sitt hus säkrare. Detta blir extra nödvändigt om man ser till de större städerna i Sverige där inbrotten sker mer frekvent än vad fallet är i mindre och om man äger sitt hus i exempelvis Malmö så blir skyddet och behovet av att säkra sitt hus än viktigare.

Men – hur gör man då för att få ett säkrare hus i Malmö? Jo, man kollar vilka områden på huset där tjuven ofta försöker ta sig in och här finns det några som skiljer sig från mängden och som man således ska fokusera på att stärka upp. Vilka? Vi räknar upp dessa nedan:

  • En väldigt bortglömd punkt på ett hus är garageportar och lättheten som finns för en tjuv att forcera sådana. Äldre garageportar är ofta den självklara vägen in och här måste man som husägare verkligen överväga ett byte. Dagens garageportar är nästintill omöjliga att bryta sig igenom och kostnaden för dessa garageportar är inte alls så hög som många tror. Utöver det rent säkerhetsmässiga så kan man som husägare även motivera ett byte av garageportar med att man sparar energi – man hindrar kall luft för att komma in och vice versa; ett vanligt problem med gamla garageportar – och att man således får en lägre räkning. Primärt dock – bättre säkerhet.
  • Fönster. Byt ut fönstren i Malmö helt eller se till att skaffa lämpliga lås på de befintliga. Gamla fönster är lätta att ”pilla” upp och här tjänar man mycket på att byta eller se över mekaniken på de som finns monterade.
  • Dörren. Byt till säkerhetsdörrar och unna dig den investeringen. Det finns en anledning till att dessa dörrar har just prefixet – säkerhet – och detta för att de verkligen fungerar och är omöjliga att bryta upp.
1 Jun 2017